Học hòa âm Guitar và áp dụng vào tác phẩm như thế nào?

GIÁO TRÌNH HÒA ÂM ỨNG DỤNG

musicrainbow

Giới thiệu giáo trình hoà âm guitar

Đối với tác phẩm âm nhạc. đặc biệt là các tác phẩm nhạc đàn hoà âm (hòa thanh) là một trong những phương tiện biểu hiện rất quan trọng một yếu tố cấu thành, một bộ phận không thể thiếu trong tổng thể âm nhạc, nhất là âm nhạc thời nay.

Không thể chỉ có những sáng tác một bè cho bất cứ thể loại âm nhạc nào, vì hoà âm biến đổi không ngừng để tạo nên màu sắc phù hợp với sự phát triển của nội dung tư duy hình tượng trong nghệ thuật âm nhạc. Chính nó tạo ra động lực biến hoá giai điệu, làm cho giai điệu có nhiều sắc thái với cảm xúc khác nhau nhất; đồng thời tô đậm thêm âm hưởng, làm tăng sức biểu hiện khiến tác phẩm trở nên sâu sắc với ấn tượng mới. Đặc biệt, hoà âm còn là một yếu tố vô cùng quan trọng tham gia trong việc định hình nên cấu trúc tác phẩm.

Có thể nói, hoà âm giữ một vai trò trọng yếu trong quá trình tiến triển âm nhạc. Không nhữngthế, nó còn nói lên sự tìm tòi cũng như thế giới quan và trở thành bút pháp riêng của từng trường phái cho tới từng tác giả.

Chính vì vậy, hoà âm là một môn kiến thức âm nhạc cơ bản bắt buộc, không thể thiếu trong chương trình đào tạo chính quy của các nhạc viện hoặc các trường có khoa âm nhạc trên thế giới.

Giáo trình “Hoà âm ứng dụng” được biên soạn theo chương trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở ngành cao đẳng sư phạm âm nhạc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Dowload giáo trình hoà âm guitar

 

Link dowload : GIÁO TRÌNH HÒA ÂM ỨNG DỤNG

Hướng dẫn đọc ebook : Cách đọc GIÁO TRÌNH HÒA ÂM ỨNG DỤNG

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *