khoahoc

HỌC ĐÀN GUITAR CLASSIC


Project Description

Khóa Học guitar Classic tại TP.HCM

Phương pháp học đàn guitar classic hiệu quả nhất “Học đàn guitar theo phương pháp carulli” – Những bài thực hành giúp bạn luyện tập cách sắp xếp ngón hợp lý và ngón đàn của bạn sẽ linh hoạt hơn

Tham khảo : Chi tiết Khóa Học đàn guitar Classic