khoahoc

HỌC GUITAR FINGERSTYLE


Project Description

Học đàn Guitar Fingerstyle

Với Phương pháp học đàn Guitar Fingerstyle đơn giản của BomGuitar sẽ :
  • Hướng dẫn chi tiết các bước solo fingerstyle một bài hát.
  • Thực hành các kỹ thuật fingerstyle guitar hay để áp dụng cho Solo Fingerstyle và Đệm hát Guitar.

Tham khảo : Chi tiết khóa học đàn Guitar Fingerstyle