phần mềm học guitar

Tổng hợp những phần mềm hỗ trợ việc học đàn guitar của bạn được hiệu quả nhất

Những phần mềm học đàn guitar tốt nhất :

  • Phần mềm lên dây đàn guitar (AP Turner)
  • Phần mềm tập nhịp (Metronome)
  • Phần mềm tập lead guitar (Chordpulse)
  • Phần mềm đọc tab (Guitar pro 6)