Tag - âm giai thứ giai điệu

Âm giai thứ giai điệu (The melodic minor scale)